Application

Dustproof and watertight luminaire for LED source type. Designed to light industrial facilities, utility rooms: warehouses, production spaces, workshops, pathways and open areas partially roofed. Luminaire equipped with diffuser mounted on LED panel for light pattern shapping and reducing glare…

Công nghệ chiếu sáng nguồn LED với đặc tính chống bụi và kín nước, được thiết kế để các cơ sở công nghiệp, nhà kho, không gian sản xuất, nhà xưởng, lối đi và các khu vực mở được lợp một phần. Đèn được trang bị bộ khuếch tán gắn trên bảng đèn LED để tạo ra ánh sáng và giảm độ chói …