Application

Explosion proof enclosures refer to enclosures that are designed to contain any explosion within a designated area. The resulting excess energy from the explosion is then dissipated through the flanges and threads of the enclosure. Explosion proof enclosures are usually designed with extended threaded flanges that form a long flame path which cools and contains the explosion within the enclosure. Therefore, any potential ignition that occurs will not be exposed to the external explosive atmosphere. This method is known as containment as it is designed to contain the explosion.

Explosion proof enclosures are boxes that can be made of various materials, such as aluminium, stainless steel or sheet metal. The key purpose of these enclosures is to protect the surrounding environment outside the enclosure by having the ability to contain any sparks or explosions within the enclosure itself. The enclosure itself must also be heat resistant to high heat so that any fire does not escape the enclosure itself. Thus, using explosion proof enclosures would serve as a safety measure so that any equipment that is malfunctioning might generate sparks and prevent these sparks from igniting any external flammable gases in hazardous environments. It is important to also note that explosion proof enclosures are not immune to external explosions, but rather it’s their ability to be able to contain any spark or explosion that happens internally within the enclosure itself.

Tủ chống cháy nổ đề cập đến các loại tủ được thiết kế để chứa bất kỳ vụ nổ nào trong một khu vực được chỉ định. Năng lượng dư thừa kết quả từ vụ nổ sau đó được tiêu tan thông qua các mặt bích và các sợi của vỏ bọc. Tủ chống cháy nổ thường được thiết kế với các mặt bích có ren mở rộng tạo thành một đường dẫn lửa dài làm mát và chứa vụ nổ trong vỏ bọc. Do đó, bất kỳ đánh lửa tiềm năng nào xảy ra sẽ không được tiếp xúc với không khí nổ bên ngoài. Phương pháp này được gọi là ngăn chặn vì nó được thiết kế để chứa vụ nổ.

Tủ chống cháy nổ là những hộp có thể được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau, chẳng hạn như nhôm, thép không gỉ hoặc kim loại tấm. Mục đích chính của các tủ, hộp này là để bảo vệ môi trường xung quanh bên ngoài vỏ bọc bằng cách có khả năng chứa bất kỳ tia lửa hoặc vụ nổ nào trong chính vỏ bọc. Bản thân tủ cũng phải chịu nhiệt với nhiệt độ cao để bất kỳ đám cháy nào không thoát ra khỏi vỏ bọc. Do đó, sử dụng tủ chống cháy nổ sẽ là một biện pháp an toàn để bất kỳ thiết bị nào gặp trục trặc đều có thể tạo ra tia lửa và ngăn những tia lửa này đốt cháy mọi loại khí dễ cháy bên ngoài trong môi trường nguy hiểm. Điều quan trọng cũng cần lưu ý là vỏ chống cháy nổ không tránh khỏi các vụ nổ bên ngoài, nhưng thay vào đó, nó có khả năng chứa bất kỳ tia lửa hoặc vụ nổ nào xảy ra bên trong vỏ bọc.