Application:

– Suited for flexible applications in robotics, machine tools and metal cutting manufacturing/ Phù hợp với các ứng dụng cần sự linh hoạt trong lĩnh vực robot, máy công cụ và sản xuất cắt kim loại

– Suited for medium mechanical stress for packing machine applications as well as assembly and production lines/ Phù hợp với áp lực cơ học trung bình cho các ứng dụng máy đóng gói cũng như dây chuyền lắp ráp và sản xuất

Characteristics

– PUR wearing sheath: extremely abrasion resistant, halogen-free, resistant to UV, oil, hydrolysis and microbial attack, flexibility/ Lớp vỏ PUR: chống mài mòn cực cao, không chứa halogen, chống UV, dầu, thủy phân và sự tấn công của vi khuẩn, mềm dẻo

– Chemical resistance: PUR demonstrates significantly better chemical resistance when compared with other materials, e.g. rubber or PVC/ Kháng hóa chất: PUR thể hiện tính kháng hóa chất tốt hơn đáng kể so với các vật liệu khác, ví dụ: cao su hoặc PVC

– Low adhesion, weather, ozone, hydrolysis, microbial attack and UV-resistance./ Độ bám dính thấp, chống thời tiết, ozone, thủy phân, vi khuẩn tấn công và tia UV

– Chemical resistance to solvents, acids, alkalis and hydraulic fluids/ Tính kháng hóa chất đối với dung môi, axit, kiềm và chất lỏng thủy lực

– Extremely small bending radius