– Đối với công nghệ đo lường và điều khiển, cáp bù nhiệt được yêu cầu để đo nhiệt độ chính xác. Chúng được sử dụng như một phần mở rộng nhiệt điện từ cặp nhiệt điện đến thiết bị đo. Cáp bù nhiệt bao gồm lõi dương và lõi âm, tạo ra cùng một điện áp nhiệt ở nhiệt độ đầu nối lên tới + 2000C, như cặp nhiệt điện theo DIN 43710 / IEC 60584 / ANSI MC96.1

– Để đo nhiệt độ, các đặc tính phụ thuộc nhiệt độ của vật liệu được xem xét, ví dụ: nhiệt kế giãn nở hoặc cặp nhiệt điện, v.v … Các thiết bị đo nhiệt độ với cặp nhiệt điện như đầu dò thường sử dụng cặp nhiệt điện, đường nối từ điểm kết nối đến điểm tham chiếu đường giao nhau, đường nối tham chiếu có nhiệt độ đã biết và thiết bị đo điện áp. Đường kết nối giữa cặp nhiệt điện và mối nối tham chiếu phải có cùng tính chất nhiệt điện như chính cặp nhiệt điện. Chênh lệch nhiệt độ được đo giữa điểm đo và điểm nối tham chiếu. Dung sai của điện trở mét ± 100.