Cáp VFD là loại cáp đặc biệt, được thiết kế dành riêng cho Động cơ biến tần và cài đặt trong trường hợp cần thiết để hạn chế ảnh hưởng của nhiễu điện từ (EMI)